STEP-BY-STEP 

    1. Start med at tage fat om plasteret og løsne forbindingen omkring kateteret.
    2. Pas på at plasteret ikke har fat i kateteret – især omkring indstikstedet